Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

maffcin
Reposted frommachinae machinae viaHereName HereName

May 13 2018

maffcin
3660 05e8
angielski
Reposted fromdobry dobry viahaber haber
maffcin
6942 3962 500
Reposted fromstundism stundism viahaber haber

May 05 2018

maffcin
5204 4278 500
witaj ciemności
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viahaber haber

May 03 2018

maffcin
3031 0528 500
Reposted fromtfu tfu viahaber haber
maffcin
3733 3aa7 500
Tier 3 Meme
Reposted fromvolldost volldost viahaber haber
maffcin
maffcin
1541 293d 500
Reposted fromtfu tfu viaKanister Kanister
maffcin
6317 f43e 500
Reposted frombiru biru viahaber haber

April 27 2018

maffcin
9399 bf16
Reposted fromyouatemyenchilada youatemyenchilada viahaber haber
maffcin
7792 15b9 500
Reposted fromsnuggle snuggle viahaber haber

April 13 2018

maffcin
4494 c0c4 500
Reposted fromtfu tfu viahaber haber

April 12 2018

maffcin
2704 61ad
Masz Grę o Tron, która wygląda jak kółko teatralne, puszczasz propagandę jak pierdolony Goebbels, zachwycasz się panem Jarosławem Kaczyńskim, marnujesz moim rodakom ciężko zarobione pieniądze, a na koniec puszczasz nam 0:0 z kopaniem po nogach Lewego przez 77 minut
Reposted fromkopytq kopytq viahaber haber

April 07 2018

maffcin
5618 f19b 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viawombinka wombinka
maffcin
6081 04bc
Wenn Ihr uns nicht träumen lasst,...
Reposted fromfightling fightling viamushu mushu

April 04 2018

maffcin
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viacattolico cattolico
maffcin
9783 5aaf 500
Reposted fromtichga tichga viaHereName HereName
maffcin
8825 b118
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaKanister Kanister

March 27 2018

maffcin
Reposted fromfungi fungi viamushu mushu

March 23 2018

maffcin
4819 46fb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaHereName HereName
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl